Moja zóna

MULTI, s.r.o.

Slnečná 60, 974 01 Banská Bystrica
36051233
2021600757
Nemá
nezistený
08.11.2001
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A