Moja zóna

3 MIKO, s.r.o.

966 31 Bartošova Lehôtka
36053724
2020065124
SK2020065124
5-9 zamestnancov
08.04.2002
Oprava motor.vozidiel

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,02
0,03
0,03
29 %
7,76 tis. €
-48,3 %
2020/2019
318 tis. €
-13,5 %
2020/2019
0,02
-47,6 %
2020/2019
2,79 tis. €
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE