Moja zóna

SARO, spol. s r.o.

Závodná 3, 821 06 Bratislava
36054054
2021664964
SK2021664964
nezistený
24.04.2002
Správa nehnuteľností

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
0,01
0,7
86,3 %
994 €
-92,4 %
2020/2019
92 tis. €
-18,7 %
2020/2019
0
-92 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskSARO, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

TržbySARO, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €

SkóringSARO, spol. s r.o.


14,42
0,14
0,3
1,11

Zisk pred zdanenímSARO, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

EBITDASARO, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €

Koneční uživatelia výhod SARO, spol. s r.o.


Štatutári SARO, spol. s r.o.


Spoločníci SARO, spol. s r.o.


Predmety podnikania SARO, spol. s r.o.


Kataster SARO, spol. s r.o.


Skrátené výkazy SARO, spol. s r.o.