Moja zóna

VELCON spol.s r.o.

Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová
36056677
2021695159
SK2021695159
20-24 zamestnancov
23.10.2002
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,15
0,31
0,69
53,1 %
273 tis. €
283,7 %
2020/2019
3,55 mil. €
-8,7 %
2020/2019
0,15
241,4 %
2020/2019
576 tis. €
-22,8 %
2020/2019
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE