Moja zóna

KERIMAT, spol. s r.o. "v konkurze"

Haličská cesta 1483, 984 03 Lučenec
36057827
2020082823
Nemá
nezistený
23.12.2002
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-4,46
0,67
0
764,9 %
-400 tis. €
N/A
-4,46
N/A
N/A

Zisk


2014
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE