Moja zóna

Základná škola

Pri kríži 11, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka
36060917
2021549695
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2001
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
65,2 tis. €