Moja zóna

Základná škola, Karloveská 61, Bratislava

Karloveská 61, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
36060968
2021549475
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2001
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A