Moja zóna

Základná škola

Nejedlého 8, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka
36060976
2021549662
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2001
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
213 tis. €
-14,5 %
2020/2019