Moja zóna

Základná škola s materskou školou ul. Hlavná 293 900 89 Častá

Hlavná 293, 900 89 Častá
36062197
2021603782
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
114 tis. €
-55,4 %
2020/2019