Moja zóna

ZÁKLADNÁ ŠKOLA VAJANSKÉHO 93 900 01 MODRA

Vajanského 93, 900 01 Modra
36062219
2021603804
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A