Moja zóna

Základná škola Veľké Leváre

Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
36063932
2021636661
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
30 tis. €