Moja zóna

Základná škola

Mudroňova 83, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
36064092
2021648321
Nemá
50-99 zamestnancov
01.05.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A