Moja zóna

Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky

Jána Kollára 896, 901 01 Malacky
36064335
2021683466
Nemá
100-149 zamestnancov
01.09.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
61,6 tis. €