Moja zóna

Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec

Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386
2021687437
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.2002
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
11,8 tis. €
373 tis. €
128,8 %
2017/2016