Moja zóna

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. (skrátene RŠK, p. o.)

Mierová 21, 827 50 Bratislava - mestská časť Ružinov
36066257
2021493408
SK2021493408
25-49 zamestnancov
28.03.2000
Usmerňov.sociál.služ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
42,1 tis. €
-94,2 %
2019/2018
116 tis. €