Moja zóna

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa

Batkova 2, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka
36067211
2021549794
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2001
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
22,1 tis. €