Moja zóna

Základná umelecká škola J. Kresánka

Karloveská 3, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
36067253
2021549728
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.2001
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
3,6 tis. €
131 tis. €
-72,9 %
2016/2015