Moja zóna

Základná škola s materskou školou

Hargašova 5, 841 06 Bratislava - m. č. Záhorská Bystrica
36070998
2021601538
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,62 tis. €