Moja zóna

Základná škola Beňovského 1 v Bratislave

Beňovského 1, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka
36071048
2021601714
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A