Moja zóna

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Alberta Molnára Szencziho - Szenczi Molnár Albert Alapiskola, Nám. Alberta Molnára 2, Senec

Nám. A. Molnára 2, 903 01 Senec
36071170
2021603155
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
117 tis. €
86 %
2020/2019