Moja zóna

Základná škola Hlavná 45 900 29 Nová Dedinka

Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka
36071196
2021603078
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A