Moja zóna

Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec

Tajovského 1, 903 01 Senec
36071200
2021603408
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
46,5 tis. €
-87,4 %
2017/2016