Moja zóna

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská7, Tomášov - Fél

Školská 7, 900 44 Tomášov
36071226
2021603111
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A