Moja zóna

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Lichnerova 61, 903 01 Senec
36071242
2021605630
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2002
Pomocné vzdelávacie čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A