Moja zóna

Základná umelecká škola

Daliborovo nám. 2, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
36071331
2021614749
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A