Moja zóna

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

M. R. Štefánika 15, 902 01 Pezinok
36075175
2021939810
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2005
Pomocné vzdelávacie čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A