Moja zóna

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Švabinského 7, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
36075191
2021935905
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.2005
Ost.soc.star.bez.ubyt.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A