Moja zóna

Spojená škola, Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Novohradská 3, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
36075213
2021922452
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.2005
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
464 tis. €