Moja zóna

Základná škola Podzámska 35, 920 01 Hlohovec

Podzámska 35, 920 01 Hlohovec
36078514
2020997550
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
114 tis. €
111 %
2020/2019