Moja zóna

Základná škola

Brezová 19, 921 01 Piešťany
36080331
2021360594
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
437 tis. €
-29,2 %
2020/2019