Moja zóna

Základná škola

Holubyho 15, 921 01 Piešťany
36080349
2021316187
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
83,9 tis. €
34,3 %
2020/2019