Moja zóna

Základná škola

M.R.Štefánika 30, 920 01 Hlohovec
36080403
2021327682
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
197 tis. €
-93,8 %
2020/2019