Moja zóna

Základná škola Vilka Šuleka

Školská 165, 920 03 Hlohovec
36080420
2021319465
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
39,7 tis. €
282,3 %
2020/2019