Moja zóna

Základná škola s materskou školou Trakovice

Trakovice 10, 919 33 Trakovice
36080446
2021353554
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
35,6 tis. €
57,6 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Trakovice


Štatutári Základná škola s materskou školou Trakovice


Spoločníci Základná škola s materskou školou Trakovice


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Trakovice


Kataster Základná škola s materskou školou Trakovice


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Trakovice