Moja zóna

Základná škola s materskou školou Dávida Mészárosa - Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda, Školský objekt č. 888, Veľká Mača - Nagymácséd

Školský objekt 888, 925 32 Veľká Mača
36080501
2021328474
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A