Moja zóna

Základná škola s Materskou školou

Trstín 457, 919 05 Trstín
36080683
2021365588
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s Materskou školou


Štatutári Základná škola s Materskou školou


Spoločníci Základná škola s Materskou školou


Predmety podnikania Základná škola s Materskou školou


Kataster Základná škola s Materskou školou


Skrátené výkazy Základná škola s Materskou školou