Moja zóna

Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom

Križovany nad Dudváhom 250, 919 24 Križovany nad Dudváhom
36080691
2021322457
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
246 tis. €
-68 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom


Štatutári Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom


Spoločníci Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom


Kataster Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom