Moja zóna

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Čajkovského 55, Trnava

Čajkovského 55, 917 08 Trnava
36080781
2021323458
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.1998
Pomocné vzdelávacie čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A