Moja zóna

Základná škola s materskou školou

Horné Otrokovce 137, 920 62 Horné Otrokovce
36080861
2021371814
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
49,9 tis. €
45,3 %
2020/2019