Moja zóna

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Szabóa

Školská 1, 929 01 Dunajská Streda
36081019
2021353114
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,13 mil. €
299,1 %
2019/2018