Moja zóna

Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským

Bratislavská cesta 38, 932 01 Veľký Meder
36081035
2021337868
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A