Moja zóna

Základná škola s materskou školou Attilu Józsefa s vyučovacím jazykom maďarským - József Attila Alapiskola és Óvoda

Školská 492, 930 13 Trhová Hradská
36081043
2021349979
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
32 tis. €
136,3 %
2020/2019