Moja zóna

Základná škola Jána Amosa Komenského, Námestie B. Bartóka 497/20, Veľký Meder

Nám. B. Bartóka 20, 932 01 Veľký Meder
36081060
2021328397
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A