Moja zóna

Základná škola

Smetanov háj 9, 929 01 Dunajská Streda
36081086
2021349407
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,51 mil. €
-84,9 %
2020/2019