Moja zóna

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Horná Potôň 120, 930 36 Horná Potôň
36081094
2021372221
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A