Moja zóna

Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján

Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján
36082180
2021386697
SK2021386697
nezistený
01.02.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,6 tis. €
N/A

Koneční uživatelia výhod Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján


Štatutári Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján


Spoločníci Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján


Predmety podnikania Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján


Kataster Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján


Skrátené výkazy Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján