Moja zóna

Jazyková škola, Športová 349/34, Dunajská Streda

Športová 34, 929 01 Dunajská Streda
36086223
2021425351
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.1999
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A