Moja zóna

Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 4, Šamorín

Kláštorná 4, 931 01 Šamorín
36086568
2021430653
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
508 tis. €