Moja zóna

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ármina Vámberyho

Hviezdoslavova 2, 929 01 Dunajská Streda
36086576
2021421435
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,51 mil. €
-84,9 %
2020/2019