Moja zóna

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Lászlóa Amadea

Komenského 1, 930 05 Gabčíkovo
36086584
2021420060
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
44,6 tis. €
340 %
2020/2019